H. P. Lovecraft

Entusiastisk essay

Bak farger og figurer

Under lupen er H. P. Lovecraft en forfatter som klarer å kombinere sjangergrøss med modernismens tankegods.