Debutant

Innhentet av havet

Aktueltintervju. I Doggerland skriver romandebutant Ben Smith fram et saltstenket ødeland hvor verden slik vi kjenner den kun finnes som et minne. BLA mailet med forfatteren om romanskriving, framtiden og Nordsjøen.

Nye stemmer synger i kor

Et variert utvalg debutanter har mer til felles enn de strengt tatt burde.

Umuligheten av å vende hjem igjen

Debutroman om bygda, barndom og familie løftes av originale formgrep og sterk språkbevissthet.

Poetikk: Runa Fjellanger

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.