barnebøker

Aktueltintervju

Den vanskelige praten

Til nå har nær sagt alle bearbeidelsene av 22. juli vært lagd av voksne, for voksne. At vi ikke har tatt med barna i samtalen, er en paradoksal unnlatelsessynd, mener Thomas J.R. Marthinsen.

De vanskelige faktabøkene

Faktabøker for barn og unge er under press fra flere kanter. Er det likevel mulig å lage gode bøker?
Essay

På bærtur?

Litteraturkritiker Ingrid Senje drar en tur ut i skogen med Kulturrådets innkjøpskrav i ryggsekken.