Arne Borge

Enquête

Konsistens og blasfemi

Et knippe kritikere besvarer de store spørsmålene. Hva er litterær kvalitet, og hvordan kjenner man den igjen?
Enquête

Kanonisk

Hvem hører med i norsk litterær kanon fra 1980 og fremover? Hvem bør ut? Hvorfor? Her er fire svar.