Arne Borge

Reportasje

Dråpen henger der …!

Poesien mistenkes for å være vanskelig, og folkets skepsis til lyrikk har vokst seg til en gnagende blemme i kulturen. BLA setter ut for å stikke hull på den.
Enquête

Konsistens og blasfemi

Et knippe kritikere besvarer de store spørsmålene. Hva er litterær kvalitet, og hvordan kjenner man den igjen?
Enquête

Kanonisk

Hvem hører med i norsk litterær kanon fra 1980 og fremover? Hvem bør ut? Hvorfor? Her er fire svar.