Ragnar Misje Bergem

Artikler av skribenten

Hva er galt med verden?

Litterær sjelesorg

Hva er galt med verden? Vi har latt en teolog bale med spørsmålet.

Kritikk av materien

Hva er galt med verden? Vi har latt en teolog bale litt med spørsmålet.

Helvetes renter

Vår tids økonomiske system lever av gjeld, renter og håp om fremtidig vekst. Dante visste hvor slike håp fører hen.