Kristin Buvik Sivertsen

Artikler av skribenten

En følelsesladet protest: Om Michel Houellebecqs lyrikk

Der sprengkraften i Houellebecqs romaner ligger i ideene, formidler diktene de uforsonlige følelsenes revolt.

I velferdsstatens skjærsild

I Henrik Nor-Hansens rapporter vises det tydelig fram hvordan velferdsstatens maskineri aldri er livgivende.