Hans Petter Blad

Artikler av skribenten

Essay

Å skrive andres dikt

Hans Petter Blad ser tilbake på arbeidet med sin første diktsamling Biblioteket. Den hadde sin spede begynnelse i ønsket om å utforske diktene en romanperson kunne ha skrevet, men endte opp som en meditasjon over boken som objekt.

Å skrive "Paris-kontorene"

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen svarer Hans Petter Blad.