Benjamin Yazdan

Artikler av skribenten

Kritikk

Så rart!

I 'Rundt jorda' gnisser sonetteformens munterhet og harmoni mot naturødeleggelsens kaos.
Kritikk

Sekundene av nåde

Ingrid Nielsens andre diktsamling vever sammen barnlige drømmerier og himmelsk lengten.
Kritikk

Bråkete forundringspakke

Det er lite å si på Simen K. Nielsens ambisjoner, men selve diktningen blir enerverende.
Redaksjonsrådet anbefaler

Apokalypse og frigjøring

"Lindegrens dikt er i det hele tatt tett befolket av slike fyndige og triste vendinger som insisterer på sin egen selvstendighet, på å slippe fri, selv om de jo er underordnet strofene", skriver Benjamin Yazdan.
Kritikk

Genanse og uvitenhet

"Kritisk teori i litteraturundervisningen" er et hederlig forsøk på å bringe radikal tenkning inn i klasserommet, men kartet svever for høyt over terrenget.
Kritikk

Realismen - eller kunsten å mime

Isabella Hammads realismelaboratorium er like skiftende som sin brokete, tragiske helt.
Kritikk

Produksjonen av ord

Jørn H. Sværens gåtefulle og oppmerksomme språkverk er både glassklare og mangetydige.
Kritikk

Jeg forbanner tiden selv

Christoph Ransmayrs "Cox eller tidens gang" er et svimlende historisk idéverksted.
Kritikk

Drammensælva, New York

I Kristian Klausens kontrafaktiske kunstnerberetninger bør formuleringsevnen få sparken.
Kritikk

Markedets drømmevillnis

Gunnar Berges 'Leseprotokoller' er noe så sjeldent som gjennomsiktig, analytisk surrealisme.
Bokessay

Et tvetydig ikon

Benjamin Mosers biografi om Susan Sontag som amerikansk ikon og intellektuell ledestjerne er både underholdende, monoman og hevngjerrig, skriver Benjamin Yazdan.
Bokessay

Og ordene ble formørket

«Tone Hødnebø er den fineste dikteren som har skrevet på norsk siden Tor Ulven», skriver Benjamin Yazdan.
Kritikk

Skjematiske voksensmerter

I "Voksne mennesker" fremmes innhold på bekostning av form – og motiver blir til hyllevare.
Essay

Mellom Leukerbad og Manhattan

I Teju Coles nomadiske essaysamling Kjent og fremmed er tanken alltid i bevegelse.
Kritikk

Naturen rundt

Sigurd Hvervens Naturfilosofi argumenterer godt for naturens egenverdi.
Kritikk

Den gamle mannen og bøkene

Den aldrende nestoren Harold Bloom lukker seg om sin egen litterære kanon.

Kjente følelser, blandede fjes

Jon Refsdal Moes andre tekststrøm for Fanfare er mer sorgtung enn den første – og desto bedre.

Backpackerflanøren

Geoff Dyers reiseessay er eksemplariske bilder av hjemløshet.

Om Susan Sontags dagbøker

BLAs redaksjonsråd anbefaler egne favoritter.

Den politiske økonomiens ufornuft

I Kapitalens spøkelse avkler Joseph Vogl økonomifagets forvirrede forhold til teori og praksis.

Sider