Benjamin Yazdan

Artikler av skribenten

Kritikk

Produksjonen av ord

Jørn H. Sværens gåtefulle og oppmerksomme språkverk er både glassklare og mangetydige.
Kritikk

Jeg forbanner tiden selv

Christoph Ransmayrs "Cox eller tidens gang" er et svimlende historisk idéverksted.
Kritikk

Drammensælva, New York

I Kristian Klausens kontrafaktiske kunstnerberetninger bør formuleringsevnen få sparken.
Kritikk

Markedets drømmevillnis

Gunnar Berges 'Leseprotokoller' er noe så sjeldent som gjennomsiktig, analytisk surrealisme.
Bokessay

Et tvetydig ikon

Benjamin Mosers biografi om Susan Sontag som amerikansk ikon og intellektuell ledestjerne er både underholdende, monoman og hevngjerrig, skriver Benjamin Yazdan.
Bokessay

Og ordene ble formørket

«Tone Hødnebø er den fineste dikteren som har skrevet på norsk siden Tor Ulven», skriver Benjamin Yazdan.
Kritikk

Skjematiske voksensmerter

I "Voksne mennesker" fremmes innhold på bekostning av form – og motiver blir til hyllevare.
Essay

Mellom Leukerbad og Manhattan

I Teju Coles nomadiske essaysamling Kjent og fremmed er tanken alltid i bevegelse.
Kritikk

Naturen rundt

Sigurd Hvervens Naturfilosofi argumenterer godt for naturens egenverdi.
Kritikk

Den gamle mannen og bøkene

Den aldrende nestoren Harold Bloom lukker seg om sin egen litterære kanon.

Kjente følelser, blandede fjes

Jon Refsdal Moes andre tekststrøm for Fanfare er mer sorgtung enn den første – og desto bedre.

Backpackerflanøren

Geoff Dyers reiseessay er eksemplariske bilder av hjemløshet.

Om Susan Sontags dagbøker

BLAs redaksjonsråd anbefaler egne favoritter.

Den politiske økonomiens ufornuft

I Kapitalens spøkelse avkler Joseph Vogl økonomifagets forvirrede forhold til teori og praksis.

Kunsten å ta forbehold

I Olav Løkken Reisops «Jeg tror fortsatt Proust tar feil om oss» strever romanteksten med å puste under en tykk hinne av selvbevissthet og referanser.

Mellom Leukerbad og Manhattan

I Teju Coles nomadiske essaysamling «Kjent og fremmed» er tanken alltid i bevegelse.  

Tankens flukt, tankens former

Gunvor Hofmos samlede prosa er et forsvar for menneskeligheten.

Portrettet av Gertrude Stein

En myriade av mennesker trer frem i Brit Bildøens oversettelseskunst.

Almanakkpoetisk dommedag

Øystein Stenes De opplyste finner aldri sitt romanmessige fotfeste.

Tale om lyrikk og samfunn

Hos Vigdis Hjorth springer innsiktsfull essayistikk ut av grenseoppgangene mellom erfaringen og skriften.