Foto: Hildebjørg Djupvik.

Baktankar og skrivetankar (Kva eg skriv når eg skriv bøker)

«Dei tre romanane eg har skrive for vaksne, går alle i dialog med mytar: forteljinga om den bortkomne dottera, om den ulovlege kjærleiken, om det brotne fellesskapet», skriver Laura Djupvik.
22.04.2020 - 15:33

Om morgonen kan alt enno skje. Har eg ein time slik som no, tar eg med kaffi opp på arbeidsrommet. Det beste er å skrive ned observasjonar og tankar før ein ser etter samanhengane. Eg vil la noko anna sleppe til – noko eg ikkje veit om – om eg blir for opptatt av at alt heng saman, går eg glipp av det uføreseielege og det djupast sett mest overraskande i livet.

IdéArtikkelen er 1698 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement