Hvordan skal man forstå et dikt, for eksempel av Wallace Stevens? I denne teksten gir Frode Helmich Pedersen fire ulike lesemåter. Bilde: Wikimedia Commons.

Diktet som hendelse

Hvordan skal man forstå poesi: som etterligning av virkeligheten, som uttrykk for forfatterens ånd, eller kanskje som iscenesatt tale?
09.12.2021 - 09:59

Litteraturteori har i lengre tid forekommet meg å være et uavklart fenomen. Det har rett og slett ikke vært tydelig for meg hva de arbeidene som hører inn under denne betegnelsen egentlig har til felles. Dette skyldes hovedsakelig at litteraturteori i de siste tjue-tretti årene har hatt en tendens til å diskutere svært mye annet enn skjønnlitteratur. Dermed har de klassiske grunnlagsspørsmålene av typen «hva er poesi?», «hva er en sjanger?», «hva vil det si å tolke et litterært verk?», havnet i bakgrunnen.  

Derfor var det gledelig da jeg forleden, etter en kantineprat med likesinnede, ble gjort oppmerksom på veteranen Jonathan Cullers bok fra 2015, The Theory of the Lyric, som hittil har gått meg hus forbi. Culler stiller her spørsmålet om hva lyrikk egentlig er for noe og hvordan vi kan gå frem for å lese den. Først da jeg ga meg i kast med denne boken, innså jeg hvor mye jeg har savnet denne typen diskusjoner, som går til kjernen av det grunnleggende spørsmålet uten å fortape seg i ekstralitterære forhold eller spesialiserte temaer beregnet på en mindre krets av fagfolk.


Artikkelen er 2037 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement