Bilde: Jacques Callot, "Hengingen".

Om litteratur og moral

På kort tid har det skjedd en dreining i hvordan vi ser på litteraturens moralske aspekt. Hva har skjedd, spør Frode Helmich Pedersen.
30.10.2019 - 09:09

Da jeg for en syv år siden skulle holde et innlegg om litteratur og moral på en nasjonal konferanse for faget allmenn litteraturvitenskap, var det ingen som stilte spørsmål ved utgangspunktet: Nemlig at den gjengse holdningen blant litteraturforskere er at litteraturen er å anse som prinsipielt løsrevet fra moralen. At denne holdningen også var gjengs utenfor universitetsmiljøene, ble stadfestet av forleggeren Anders Heger, da han i forbindelse med Knausgårds Min kamp-serie uttalte at «Moralske problemstillinger gjør en roman verken større eller mindre». Som kjent har det i de siste par-tre årene vært færre og færre som offentlig har gjort seg til talsmenn for et slikt syn. Dette skyldes først og fremst bølgen av virkelighetsnær skjønnlitteratur, og de åpenbare moralske dilemmaene som har dukket opp i forbindelse med den. Forfatterne kan i dag ikke lenger regne med å bli betraktet som prinsipielt løsrevne fra sine egne verker, og må dermed alltid være beredt til å bli stilt til ansvar for det som står i bøkene de utgir. Den moralske fordringen, slik den tar seg ut i dag, stopper ikke ved det som står i selve verkene, men omfatter tydeligvis også forfatterens personlige moral, noe vi tydelig ser i Peter Handke-debatten, som ble gjenopplivet i forbindelse med årets Nobelpris-utdeling.

Poenget til dem som er imot at Handke får prisen, er at forfatterskapet ikke kan vurderes uavhengig av forfatterens verkeksterne uttalelser om de forbrytelsene som skjedde i kjølvannet av oppløsningen av Jugoslavia. Prinsippet synes her å være at man ikke bør gi litterære priser til svært umoralske personer. Dette kan grunngis på to måter: Enten ved å si at en litterær pris alltid innebærer noe mer enn en rent litterær vurdering, siden tildelingen av en prestisjetung pris alltid også vil oppfattes som en generell anerkjennelse av forfatterens liv og virke. Derfor bør den ikke gis til personer som har krenket et stort antall mennesker gjennom sine uttalelser, slik Handke har gjort. Det andre alternativet er å hevde at selve den litterære kvaliteten på dette forfatterskapet er blitt skadelidende som følge av forfatterens formentlige umoral.Artikkelen er 2643 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement