Forsideillustrasjon ved Tim Ng Tvedt.

Tyskere overalt!

Leder til BLA 4/19.
23.04.2019 - 15:04

Vi har alle et forhold til Tyskland. Styrkegraden vil selvsagt variere, men som bosatt i Europa vil man uvegerlig være nødt til å forholde seg til landet som, på godt og vondt, har kommet til å definere ideen om det europeiske i 150 år. Og selvsagt: Det finnes mange innganger til å forstå denne relasjonen, være seg politikk eller historie, men vi holder en knapp på litteraturen.

Kan det ikke tenkes slik: At et språkområdes litteratur gir en dyp og privilegert inngang til så vel kultur, historie og politikk? Slik også de norske forfatterne som i dette øyeblikk prepareres, i tysk språkdrakt, for bokmessa i Frankfurt, hvor Norge er gjesteland høsten 2019, samlet sett kan gi en særegen inngang til forestillingen om oss i dag? Ikke som en klar, homogen enhet – noe verken Norge, Tyskland, eller for den saks skyld noe annet land er – men som et kompleks av ideer, tanker, forestillinger og strømninger, politiske, kulturelle og ideologiske, som til sammen utgjør det vi omtaler som «Tyskland», eller muligheten for det.

For det er nå engang slik: Vi konstruerer våre forestillinger over det vi leser. Derfor er den mangfoldige, tyskspråklige litteraturen – og, i utvidet forstand, all litteratur – en invitasjon til fordypning og utvidelse på samme tid. Fordypning i enkelttilfellet som utvidelse av forståelsesrammene. Hver fortelling har sin egenverdi; hver enkelt fortelling sprenger den store fortellingen – og godt er det.

I slutten av april arrangeres «Tysk-norsk litteraturfestival – På vei til Frankfurt» på Litteraturhuset i Oslo, en storstilt satsning som vel mangler sin like her til lands. Hensikten er å framvise et litterært språkområde i sin veldige bredde: Fra samtidslitterære stjerner til den tyske litteraturens grunnpilarer; fra Goethe til Simon Strauss. Hvorfor akkurat Tyskland? Sannsynligvis i første rekke på grunn av bokmessa. Men også, kan tenkes, fordi forestillingen om «Tyskland» står overmåte sterkt, og fortsetter å innvirke på hvordan vi tenker og skriver om Europa – og følgelig om oss selv.


BLA 4/19. 23.04.2019.

Emneord: