Leder

Leder

For en mindre litteratur!

«Tidsskriftene og kulturavisene må gjerne jage klikk – også. Men ikke først og fremst.»
Leder til BLA 11-12/19

Ingen smal sak

På siden av de etablerte aktørene i litteraturbransjen finnes det en underskog av småforlag.
Leder for BLA 10/19

Din tanke er ikke din

"Plagiatets kjerne er spørsmålet om eierskap: Hvem har sagt hva? Løfter man blikket, er det en problemstilling som hører hjemme i en langt bredere etisk diskusjon", skriver BLAs redaktører.
Leder til BLA 9-19

Å skyte forfattere med kanon

"Så lenge vi vil ha god litteratur, må vi å snakke om kvalitet. Og så lenge vi trenger å snakke om kvalitet, må vi å snakke om kanon", skriver BLAs redaktører
Leder

En tid for alt

Gabriel Moro tar farvel etter to perioder og til sammen nesten åtte år som redaktør for Bokvennen.

Klimakrisekritikk

Leder til BLA 6-7/19.

Tyskere overalt!

Leder til BLA 4/19.

Krise og kritikk

Leder til BLA 1/19.