Sjelebror, våpenbror

David Diop mottok i år den internasjonale Man Booker-prisen for Om natten er alt blod svart. Romanen kaster lys over et mindre kjent kapittel i historien om første verdenskrig, men er først og fremst en beretning om stort vennskap.
26.08.2021 - 12:05

På en av Frankrikes mest ikoniske reklameplakater fra forrige århundre finnes en munn som mot en knallgul bakgrunn blotter tanngarden i et godmodig smil. Smilet tilhører en afrikansk soldat med chéchia, en dyprød fez med dusk, og fyller reklamen for Banania, en sjokolade­drikk som siden første

verdenskrigs utbrudd har vært fast inventar ved mange franske frokostbord. Særlig er det reklamens slagord som har festet seg: «Y’a bon Banania» («Banania er godt») bryter med normert fransk og er skrevet på såkalt tiraljørfransk, tidligere kalt petit-nègre, det ytterst nødtørftige språket kolonimakten i årevis lærte bort til sine ikke-fransktalende soldater fra Vest-Afrika. Da selskapet i 2011 ble pålagt å fjerne slagordet fra produktene sine, hadde det, i likhet med den stereotype fremstillingen av koloni­soldaten som et enfoldig, forvokst barn, for lengst etablert seg som et symbol på fransk kolonialisme.BLA 8/2021.


Artikkelen er 3184 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement