Flaubert på Place des Carmes i Rouen. Kilde: Wikimedia.

Den første romanen i det 20. århundre (1869)

Entusiastiske essays: Hva er verdt å lese? BLA inviterer engasjerte skribenter til å plukke fra egen hylle. Denne gangen har forfatter og redaktør Øyvind Ellenes plukka.
19.03.2019 - 11:03

BLA 3/19. 13.03.2019


Enkelte spørsmål er så umulige å besvare og kan virke så urimelige og nærgående at de sannsynligvis ikke burde stilles i det hele tatt. Kanskje gjelder det i særdeleshet spørsmål om litterær smak. For i motsetning til hva noen liker å tro, er det stor forskjell på litterært skjønn og litterær smak. Sitt gode litterære skjønn kan man utøve når som helst og hvor som helst, i et hvilket som helst selskap, det er en form for vurdering som bygger på innsikt og kriterier, formet av lesing, skriving, tenking og erfaring. Det gode litterære skjønn bæres av en slags objektiverende higen. Å bruke sitt skjønn, etter beste fatteevne, er et bud på den alminnelige leseopplevelse av et verk. I den grad man har utviklet en slik moden og forstandig tilnærming til litteraturen, er den selvsagt ikke til å skille skarpt fra den litterære smak. Skjønn og smak er uatskillelige, men like fullt motsatser i den litterære vurderingen. Smaken har noe uhørt og tankeløst ved seg, siden den angår den enkelte lesers preferanser, affiniteter og tilbøyeligheter, og fordi den tilhører den individuelle kroppen, dens tunge, gane, rytme, luktesans og gehør, sinnets kjemi og det personlige temperament, de innerste lengsler og hudens ubeskytthet. Til forskjell fra det gode litterære skjønn overskuer man ikke hva den litterære smak uttrykker. Smaken er ren blottstillelse. Derfor en uforsiktighet, en slags skamløshet. Og derfor anbefaler jeg aldri bøker. Derfor rangerer jeg aldri store litterære verk. Eller aldri, det vil si: svært sjelden. Hvis det likevel skulle hende at jeg kommer i skade for å gjøre det, altså anbefaler og rangerer bøker, vil jeg gjøre det motstrebende og under helt bestemte forhold, i lukkede rom og private sammenhenger, gjerne under påvirkning av alkoholholdig drikke, innerst i et restaurasjonslokale eller i sengekammeret, beskyttet av vennlig fortrolighet og vilkårlighet, stigende rus eller intimitet, der hvor smaken må sies å høre hjemme. Altså ikke her, i denne spalten. Helst ikke.

Artikkelen er 1870 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement