Annonse

BLA (Bokvennen Litterær Avis) er et sterkt redaksjonelt produkt med en attraktiv og tydelig målgruppe. BLA leses av mennesker i alle aldre og henvender seg til en bred målgruppe innen litteratur- og kulturfeltet. I BLA treffer du lesere som er meget kulturinteresserte og som ønsker å holde seg oppdaterte og gjerne gå i dybden på temaer.

BLA er en politisk uavhengig månedsavis for litteratur – den eneste av sitt slag i Norge. Forbilder er New York Book Review og Times Literary Supplement. BLA trykker grundige artikler om litteratur, alt fra voksen skjønnlitteratur, oversatt, sakprosa, barne- og ungdomslitteratur og lærebøker. Avisa inneholder i hovedsak essay, kritikk og intervjuer med forfattere.

BLAs lesere er kulturinteresserte mennesker som litteraturarbeidere, bibliotekarer, bokhandlere, lærere, akademikere, forfattere, oversettere, studenter m.m.

 

Opplag: 10.000

Lesertall: 25.000

Distribusjon: Narvesen, utvalgte bokhandlere, abonnenter

 

BLA kommer ut ca den 15. i hver måned i standard tabloid avisformat.

Bestillingsfrist for annonse er den 1. i den aktuelle måneden, det vil si 14 dager før avisen utgis. Materiellfrist er den 8. i den aktuelle måneden.

BLA utgir 12 utgaver pr. år, der juni-juli og november-desember er dobbeltnummer.

 

Leveringsadresse for annonsemateriell: even@bokvennen.no eller ulla@bokvennen.no

 

ANNONSESTØRRELSER:

Helside: 365 x 246 mm

Halvside: 246 mm x 175 mm

1/4-side: 218 x 146 mm

 

Ta kontakt med oss, så gir vi deg et godt tilbud!

 

Ulla Svalheim & Even Teistung

Redaktører for BLA