Thure Erik Lund

Kunsten å bløffe seg til innsikt

Noen falske oppdagelser i Thure Erik Lunds "Identitet".