Å tale og å tie

Tale om lyrikk og samfunn

Hos Vigdis Hjorth springer innsiktsfull essayistikk ut av grenseoppgangene mellom erfaringen og skriften.