Stig Aasvik

Inne i Stig Aasviks hode

Stig Aasviks tre siste romaner har en voldsom kraft og føles helt nødvendige, men det beste i bøkene henger tett sammen med det problematiske.

Poetikk: Stig Aasvik

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.