Ole Petter Arneberg

Et slag for psykosen

Har Ole-Petter Arneberg med romanen PIT skrevet den «nye store norske»? Eller er det bare fett at den finnes?