Doris Lessing

Resist! Motstand!

Doris Lessings «Den gyldne notatbok» kan leses som en motstand mot å tilpasse seg.