De opplyste

Almanakkpoetisk dommedag

Øystein Stenes De opplyste finner aldri sitt romanmessige fotfeste.