Om BLA

Bokvennen Litterær Avis ble etablert 1989 av Jan M. Claussen og er i dag Norges eneste litteraturavis med et opplag på 10 000. Fra og med 2010 er avisens redaksjon skilt fra forlagets redaksjon. Ansvarlig utgiver er fortsatt Bokvennen Forlag AS. BLA distrubueres med Mediaconnect, Helt hjem og Posten. BLA kan også skaffes gjennom Buyandread.no. Her kan også eldre utgaver skaffes.

Beste måten å få tak i BLA på er ved å tegne abonnement. BLA kan også kjøpes i større Narvesen-utsalg, utvalgte kiosker og bokhandlere (Tronsmo, Norli Universitetsgaten, Eldorado bokhandel, Tanum Karl Johan, Tanum Gardermoen, Akademika) Vi vil fremover bygge ut distribusjonen slik at det stadig skal bli enklere å få tak i BLA.

Redaktører:

Thomas Espevik, redaktør – thomas@bokvennen.no

Gabriel Moro, redaktør – gabriel@bokvennen.no (i permisjon)
 

Utgiver: Bokvennen forlag AS

Postadresse:
Postboks 6794 St. Olavs plass,
NO-0130 Oslo

Besøksadresse:
Universitetsgaten 14,
NO-0164 Oslo

www.solumbokvennen.no

Annonseansvarlig:
Thomas Espevik og Gabriel Moro

thomas@bokvennen.no
gabriel@bokvennen.no

Redaksjonsråd:
Hans Petter Blad, Christian Refsum, Maria Navarro Skaranger, Kenneth Moe, Heidi Sævareid, Pål Aasen, Olav Løkken Reisop, Gyrid Gunnes, Leif Høghaug & Ida Fjeldbraaten.