Foto: Nina Kristin Nilsen

I velferdsstatens skjærsild

I Henrik Nor-Hansens rapporter vises det tydelig fram hvordan velferdsstatens maskineri aldri er livgivende.

Henrik Nor-Hansen

Termin

Artikkelen er 2238 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement